AIUTA - Lublin 2015
Students of the Third Age – A New Generation of Students?
Register

Miejsce i data

  • 17 września 2015, godz. 15:00 - posiedzenie Zarządu AIUTA
  • 17 września 2015, godz. 20:00 - kolacja 
  • 18 września 2015, godz.   9:30 - konferencja naukowa Lublin, Rynek  
  • 19 września 2015 - program fakultatywny

Aktualności

04.09.2015
Rejestreacja uczestników
+ czytaj więcej

30.08.2017
Zgłoszenia referatów i komunikatów
Nadsyłanie abstraktów
+ czytaj więcej
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (www.utw.lublin.pl)
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW) został założony w 1985, pod patronatem pięciu lubelskich uczelni: Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie (UMCS), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Medycznego.
LUTW działa pod bezpośrednia opieką naukową i organizacyjną Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, Oddział w Lublinie. Podstawowe formy działalności LUTW to działalność edukacyjna, wolontariat seniorów, działalność wydawnicza. Działaloność edukacyjna obejmuje wykłady audytoryjne (ogólne, o zdrowiu, o przyrodzie, zespoły edukacyjne, zespoły aktywności ruchowej, zespoły o charakterze warsztatowym, lektoraty, kursy komputerowe, spotkania wakacyjne słuchaczy. Wolontariar Seniorów realizowany jest w ramach Centrum Aktywizacji Seniorów (LCAS) i obejmuje: punkt informacyjny dla seniorów, punkt doradztwa i rzecznictwa dla seniorów, kluby aktywnego seniora, wielopokoleniowy klub wolontariusza.

Cele LUTW: Celem zajęć i wykładów LUTW jest rozwój, nie chodzi  podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia mają na celu popularyzację wiedzy, metody są dostosowane do wieku i wymagań słuchaczy.
Główne cele LUTW, rozwijane w ramach wydziału gerontologii  Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej , opierają się nie tylko o ogólne założenia uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce i na świecie, ale biorą również pod uwagę lokalne potrzeby, przede wszystkim zainteresowania seniorów w Lublinie.
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku w liczbach