AIUTA - Lublin 2015
Students of the Third Age – A New Generation of Students?
Register

Miejsce i data

  • 17 września 2015, godz. 15:00 - posiedzenie Zarządu AIUTA
  • 17 września 2015, godz. 20:00 - kolacja 
  • 18 września 2015, godz.   9:30 - konferencja naukowa Lublin, Rynek  
  • 19 września 2015 - program fakultatywny

Aktualności

04.09.2015
Rejestreacja uczestników
+ czytaj więcej

30.08.2017
Zgłoszenia referatów i komunikatów
Nadsyłanie abstraktów
+ czytaj więcej
Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku - powołane w 1975 roku. w Tuluzie, we Francji. Pierwszym przewodniczącym AIUTA był profesor Pierre Vellas.
AIUTA    http://www.aiu3a.com
Cele AIUTA w początkach działalności: Aktualne cele: AIUTA pełni rolę eksperta od problematyki gerontologicznej w organizacjach międzynarodowych. Jest uznana m.in. przez WHO, UNESCO, ONZ, Międzynarodowe Biuro Pracy, Radę Europy.
 

AIUTA/IAUTA
Secrétariat Prof. François Vellas
Bureaux 201-202
Université Toulouse 1- Capitole
2, Rue du Doyen G. Marty
31042 Toulouse Cedex 9 
FRANCE

Tél 33 (0)5 61 63 36 37
Télécopie 33 (0)5 61 63 36 40

Email secretariat.aiuta@gmail.com
 


Karta AIUTA