AIUTA - Lublin 2015
Students of the Third Age – A New Generation of Students?
Register

Miejsce i data

  • 17 września 2015, godz. 15:00 - posiedzenie Zarządu AIUTA
  • 17 września 2015, godz. 20:00 - kolacja 
  • 18 września 2015, godz.   9:30 - konferencja naukowa Lublin, Rynek  
  • 19 września 2015 - program fakultatywny

Aktualności

04.09.2015
Rejestreacja uczestników
+ czytaj więcej

30.08.2017
Zgłoszenia referatów i komunikatów
Nadsyłanie abstraktów
+ czytaj więcej


AIUTA 2015 Lublin - Polska
Międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem:
Studenci Trzeciego Wieku, studentami nowej generacji?

Konferencja naukowa na temat nowowczesnych metod edukacji i aktywizacji seniorów organizowana przez AIUTA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Organizatorzy:
AIUTA: http://www.aiu3a.com
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku: www.utw.lublin.pl
 

Szanowni Państwo, członkowie AIUTA,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji Międzynarodowej AIUTA  „Studenci Trzeciego Wieku- studentami nowej generacji?, mam wielką przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do przyłączenia się do nas w Lublinie, w dniach 17-19 września 2015 r.
Po bardzo udanej konferencji w Alicante w czerwcu 2015 roku, wrześniowa Konferencja organizowana jest po raz pierwszy od wielu lat w Polsce. Organizacja tego spotkania to duże wyróżnienie dla Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wieloletniego członka AIUTA. 
Mamy okazję do spotkania i ciekawej dyskusji na temat nowoczesnych metod i wyzwań edukacyjnych w pracy ze studentami Trzeciego Wieku, ofert programowych i rozwiązań służących aktywizacji seniorów i realizacji idei kształcenia przez całe życie.

Ściśle współpracujemy z Komitetem Naukowym, aby zapewnić niezapomniane doświadczenie naukowe, jak również zaoferować program społeczny pełen możliwości, aby dzielić się pięknem naszego miasta z kolegami i przyjaciółmi na całym świecie w bardzo rodzinnej, ciepłej atmosferze.

Czekam na spotkanie z Państwem we wrześniu 2015 roku, w Lublinie.
Małgorzata Stanowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Zdjęcia z konferencji można obejrzeć na naszym profilu na facebooku